ใช้ IIoT เพื่ออะไร? ประเภทงานยอดนิยม

Dashboard & SCADA

ก้าวแรกของ IIoTตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ได้ทุกที่และทุกเวลา

Energy Management

มองเห็นการใช้พลังงานเครื่องจักร ไลน์ผลิต ทั้งไซต์ เปรียบเทียบการใช้พลังงาน เห็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ

Production Performance & MES

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต OEE, Downtime Pareto, Cycle time

Maintenance

ใช้เซ็นเซอร์วัดสุขภาพและจับความผิดปกติของเครื่องจักร ควบคู่กับอุปกรณ์ IoT แจ้งเตือนแบบ Predictive

Industrial IoT Hardware

There's no such thing as 'one-size-fits-all'. We have a variety of products that can be matched precisely to your particular need

Industrial IoT Gateways

Protocol Conversions

PLC & HMI

Industrial PC (IPC)

Network Switches

Sensors (Digital, Analog, Vibration, Temp, Pressure, etc.)

LEARN MORE