เรามีอุปกรณ์ครบถ้วน ทดสอบงานจริงว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

200,000+ Devices!

Sensors, Meters, Actuators, Controllers. Remote I/O & more

IIoT Gateway & Industrial Edge Computers

MQTT, OPC UA, Modbus, 300+ Drivers. Edge Computing

Networking

Switch Hub, Industrial Mesh WiFi, Cellular Router & Gateway

Our awesome features